Hizmetlerimiz

Krizantem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Mesleğimizin, gümrük idareleri kontrolü altında olmak kaydıyla, gerçek ya da tüzel kişiler adına yurtdışından gelen ya da yurtdışına gönderilecek olan eşyaların gümrük hattını geçebilmesi için gerekli tüm işlemleri yapmak olduğunu bilmekte ve bu işlemleri herhangibir işlem türü ayrımı veya Gümrük Müdürlüğü ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirmekteyiz.

   Yayınlanan son tebliğ ve kanunlar çerçevesinde, müşterilerimize her türlü konuda, işleyiş, prosedür ve kısıtlamalar hakkında kendi bünyemizde oluşturduğumuz Dış Ticaret Danışmanlığı Departmanı ile hizmet sunmaktayız.

   Dış Ticaret Danışmanlığı, dahilde ve hariçte İşleme Rejimi, Üçgen Trafik ve diğer Ekonomik etkili Rejimler ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti. 

   İhracat-;thalat-Kambiyo_Menşe Kuralları (Menşe Tespiti, Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamaları) Mevzuatı danışmanlığı İthalat, İhracat, Transit ve Mali (Vergisel) konuları kapsayan (Gümrük vergileri ve Eş Etkili Mali Yükümlülükler Hesaplamaları) projeler hazırlamak ve uygulamaları denetlemek.

   Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak, revize etmek ve kapatmak. İthalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi, Gözetim Belgesi, Garanti Belgesi çıkartılması.

   Gümrük Rejimleri danışmanlığı, Serbest Bölge Mevzuatı danışmanlığı.

   Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı 1918 (4926) Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun danışmanlığı, Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları.

   Ayrıca, Dış Ticaret ve Gümrük mevzuatı konularında yayınlar hazırlamak, Hizmet içi Eğitim Programları ve Seminerler düzenlemek.

   Dış ticaret ve mevzuatları konusunda sektörde öncü ve bilgilendirici olarak, sektöründe kaliteyi ilke edinmiş lider bir danışman kuruluş olma hedefindeyiz.

   Hizmetinde bulunduğumuz firmalara, proje aşamasından nihai aşamaya kadar tüm global danışmanlık hizmetlerini vermek ve bu prensibimizin devamlılığını sağlamayı amaçlamaktayız.

   İş ahlakı ve dürüstlük, girişimcilik, mükemmellik, hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti ve çalışanların memnuniyeti gibi değer yargılarına sahip çıkarak sürekliliği sağlamaktayız.

   Geçmişten tecrübe edindiklerimizi geleceğe aktararak problemleri oluşmadan engelemekte ve çözümler getirmekteyiz.